အာဆီယံခဵန္ပီယံလိဂ္႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္မည့္ ဘၸာအခၾန္အသင္းနည္းဴပ ဦးဴမင့္ဳကႃးႎႀင့္ အင္တာဗဵႃး

ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းသူ-သီဟထၾန္း

    ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္မႀ (၃၁) ရက္ေနႛအထိ ဘရူႎုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ အာဆီယံခဵန္ပီယံလိဂ္ ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန္ေလ့ကဵင့္ေနသည့္ ဘၸာအခၾန္အသင္းမႀ နည္းဴပခဵႂပ္ ဦးဴမင့္ဳကႃးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံ႓ပီး သိလုိသည့္အခဵက္မဵားကုိ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ေမး ဆရာတုိႚအသင္း တကၠသုိလ္ကၾင္းကေန ေအာင္ဆန္းကၾင္းမႀာ ေဴပာင္း႓ပီး ေလ့ကဵင့္ေနတယ္ဆုိလုိႛ က႗န္ေတာ္လုိက္လာတာ။
ေဴဖ ဟုတ္တယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛအသင္းကကၾင္းပုိင္မရႀိေသးလုိႛ အား/ကာ ဌာနက သီးသန္ႛေလ့ကဵင့္လုိရေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတာ။
ေမး ဒီ႓ပိႂင္ပၾဲကုိ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဖုိႛ ဘၸာအခၾန္အသင္းအေနနဲႚ ေလ့ကဵင့္ခဵိန္လယ္ေလာက္မဵား ရပၝလဲ။
ေဴဖ ပထမတန္းကၾင္းပိတ္(ရံႁး/ထၾက္) အဴပီး (၃) ရက္မႀာစတင္ေလ့ကဵင့္လုိႛ (၁)လ ေလာက္ေတာ့အခဵိန္ရပၝတယ္။
ေမး ဆရာတိုႛအသင္း ထရိန္နင္လုပ္တဲ့အခဵိန္ ဇယားေလးေဴပာဴပေပးပၝ။
ေဴဖ တပတ္မႀာ တနဂႆေႎၾ တစ္ရက္နား႓ပီး (၆) ရက္လုပ္ပၝတယ္။ မနက္ပုိင္းမႀာ (၇) နာရီခၾဲကေန (၉) နာရီခၾဲအထိလုပ္႓ပီး၊ ညေနမႀာ (၄) နာရီမႀ (၅) နာရီခၾဲထိ လုပ္ပၝတယ္။ တနလႆာ၊ ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာ မနက္ပုိင္းမႀာ ဳကံခုိင္မႁအတၾက္ အဓိကေလ့ကဵင့္႓ပီး၊ ညေနပုိင္းမႀာ Skillပုိင္းကုိ အဓိကေလ့ကဵင့္ေပးပၝတယ္။
 
 
ေမး ဆရာတုိႛအသင္းအေနနဲႚ ဘယ္အပုိင္းေတၾကုိ အဓိကထား႓ပီးေလ့ကဵင့္ေပးပၝလဲ။
ေဴဖ အဓိကေတာ့ Physical ပုိင္းေပၝ့၊ ႎုိင္ငံတကာပၾဲေတၾမႀာ ကုိယ့္အသင္းက နည္းစနစ္အားနည္းေနေပမဲ့ Physical ေကာင္းရင္ Fitဴဖစ္႓ပီး တဴခားအသင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းယႀဥ္ႎုိင္ပၝတယ္။ နည္းစနစ္ပုိင္းမႀာလည္း အရမ္းကၾာတာေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။
 
ေမး ဆရာတိုႚအသင္းမႀာ အားနည္းခဵက္ေလးေတၾေကာရႀိပၝသလား။ ဥပမာ(ေရႀႚ၊ေနာက္၊လယ္)ေပၝ့။
ေဴဖ ေနာက္တန္း နဲႛအလယ္တန္းကေတာ့ သိပ္မရႀိပၝဘူး။ ေရႀႚတန္းမႀာ ဂုိးသၾင္းမယ့္လူေကာင္းမရႀိေသးဘူး။ မဵိႂးလိႁင္ဝင္းကစားရင္ေတာ့မဆုိးဘူး။ ရန္ပုိင္ႎႀင့္ ေဇာ္ထုိက္ကေတာ့ အားနည္းမႁေလးေတၾရႀိေနတယ္။ ရန္ပုိင္ဆုိရင္မလုိအပ္ပဲ Foul Play ေတၾမဵားေနတယ္။ ေဇာ္ထုိက္လည္း၊ အရင္ေဴခမဵိႂးမရေသးပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ Finishing ပုိင္းေကာင္းဖုိႛေလ့ ကဵင့္ေပးေနတယ္။
 
 
ေမး ဆရာတိုႚအသင္း၊ စက္ပစၤည္းအကူအညီေတၾနဲႛ ေလ့ကဵင့္မႁေကာရႀိပၝလား။
ေဴဖ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ စက္ပစၤည္းေတၾမရႀိေသးေတာ့ မေလ့ကဵင့္ဴဖစ္ပၝဘူး။ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ စီစဥ္ေပးဖုိႛေတာ့ရႀိပၝတယ္။

ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အကဵဥ္း

အမည္ ဦးဴမင့္ဳကႃး
အဘအမည္ ဦးဘဳကႃး
ေမၾးသကၠရာဇ္ ၁၀.၉.၁၉၅၂
မႀတ္ပံုတင္နံပၝတ္ ၁၁/သတန(ႎိုင္)၀၅၂၀၈၇
လူမဵႂိး ဗမာ
ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၭဘာသာ
ေမၾးဖၾားရာဇာတိ မႎၨေလး
(ဴပည္နယ္/တိုင္း) မႎၨေလးတုိင္း
ကလပ္အသင္း ဘၸာ/အခၾန္
ရာထူး လက္ေထာက္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး၊ အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန
ေနရပ္လိပ္စာ မႀ/တဆင့္- အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန (ရံုးခဵႂပ္)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ။
လက္ေရၾးစင္အသင္းႎႀင့္
ဆုတံဆိပ္ရရႀိမႁ
၁၉၇၂ ခုႎႀစ္၊ ဴမႃးနစ္အုိလံပစ္ေဘာလုံး႓ပိႂင္ပၾဲ၊ အသန္ႚရႀင္းဆုံးဆု၊
၁၉၇၂ ခုႎႀစ္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား သမတပတ္ခဵံႂးဟီးဖလား၊ ပထမဆု၊
၁၉၇၃-၇၇ခုႎႀစ္၊ မာေဒးကား၊ တတိယဆု။
ကလပ္အသင္းႎႀင့္ ဆုတံဆိပ္ ရရႀိမႁ ကၾင္းဖၾင့္ဖလား၊ ပထမဆု (၈) ႒ကိမ္၊
အမႀတ္ေပးဖလား၊ ပထမဆု (၁၁) ႒ကိမ္၊
ရံႁး/ထၾက္ဒုိင္း၊ ပထမဆု (၈) ႒ကိမ္၊
IFA အိႎၬိယ ဖိတ္ေခၞ႓ပိႂင္ပၾဲ (၂၀၀၄) ပထမဆု။

 

 

 

 

 
www.russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html http://www.russdiplomik.com/diplom-povara.html https://russdiplomik.com/diplom-feldshera.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha http://www.russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov https://arena-diplom24.com/attestaty https://perm.arena-diplom24.com/ www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-povara http://www.krasnodar.arena-diplom24.com diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск купить диплом житомир http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-ivano-frankovske купить диплом кировоград http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kieve http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ http://www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср diploms-goznak.com/diplom-tekhnikuma-kolledzha www.diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist купить медицинский диплом www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
где купить диплом
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить диплом врача
www.diploman-doks.com
купить диплом
diploman-doky.com
купить диплом техникума
www.diploman-doku.com
где купить диплом
купить диплом магистра
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/attestat-diplom.html
где купить диплом
education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/odesse.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/summah.html
купить диплом университета
www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом фармацевта
http://www.education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом автомеханика
http://education-ua.com/
купить диплом специалиста
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом фармацевта
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
где купить диплом
http://education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить диплом специалиста
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить свидетельство о браке
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом техникума
http://education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о среднем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом автомеханика
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить свидетельство о рождении
http://education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом в москве
education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить аттестат
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом ссср
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-bakalavra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-ufe www.diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-kazan https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa eonline-diploma.com/diplom-sssr
купить диплом о высшем образовании
lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html http://lands-diploms.com/goroda/sochi.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/energetik.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kyzyl.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/diplom-sssr.html http://lands-diploms.com/specialnosti/vrach.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/massazhist.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-agronoma.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/specialnosti/farmacevt.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stroitelya.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-vo-vladivostoke.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр http://https://archive-diplomy.com купить диплом высшем образовании занесением реестр http://https://archive-diploman.com купить диплом колледжа с занесением в реестр http://https://archive-diploms24.com http://https://archive-diplomy24.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake http://http://diploms-ukraine.com/yurist www.6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru http://https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru www.6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом гознак купить диплом ужгород купить аттестат
купить аттестат
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить аттестат за 11 класс
Купить диплом новосибирск www.frees-diplomy.com arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://krasnodar.arena-diplomi24.com/ originality-diplomik.com www.originality-diplomiki.com premialnie-diplom24.com https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-о-средне-техническом-образовании/ premialnie-diplomx24.com https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом массажиста купить диплом техникума купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом специалиста http://https://radiploms.com/kupit-attestat-11-klassov https://radiplom.com/kupit-diplom-feldshera http://https://radiplomy.com/kupit-diplom-farmacevta https://radiplomas.com/kupit-diplom-farmacevta best bitcoin keno casinos russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-v-kazani russiany-diplomas.com www.gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить свидетельство о разводе Купить диплом Купить свидетельство о браке http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/ryazan.html купить свидетельство о разводе www.i-medic.com.ua https://renault-club.kiev.ua/germetik-dlya-avto-zahist-ta-doglyad-za-vashym-avtomobilem http://https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary http://https://lifeinvest.com.ua/kley-dlya-far http://https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua abank.com.ua https://abshop.com.ua/linzy-v-fary-vybor-i-ustanovka-linz-dlya-avtomobilnykh-far www.alicegood.com.ua http://http://artflo.com.ua/bi-led-linzi http://https://atlantic-club.com.ua/led-linzi http://https://atelierdesdelices.com.ua/sekrety-vyboru-idealnyh-led-linz-dlya-vashoho-avto 510.com.ua http://https://autostill.com.ua/kupivlya-linz-dlya-far-poradi-ta-rekomendatsii autodoctor.com.ua babyphotostar.com.ua www.bagit.com.ua http://http://bagstore.com.ua/led-fari-yak-tehnologiyi-osvitlennya-zminyuyut-avtomobilnu-industriyu http://http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi http://ch-z.com.ua/kupyty-pnevmostepler-v-ukrayini-rekomendaciyi-ta-naykrashchi-propozyciyi bestpeople.com.ua daicond.com.ua www.delavore.com.ua www.jiraf.com.ua itware.com.ua www.logotypes.com.ua naduvnie-lodki.com.ua nagrevayka.com.ua repetitory.com.ua http://https://optimapharm.com.ua/novitni-tekhnologiyi-u-vygotovlenni-linz-dlya-far-scho-varto-znaty-avtovlasnykam www.rockradio.com.ua http://https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti vlada.dp.ua www.tennis-club.kiev.ua http://https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far www.i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua tehnoprice.in.ua lifeinvest.com.ua daicond.com.ua www.05161.com.ua brightwallpapers.com.ua 3dlevsha.com.ua https://abank.com.ua/zamina-skla-far-na-mazda-6-gh-pokrokove-kerivnytstvo www.svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant http://https://apartments.dp.ua/bi-led-24v-linzi-v-fary-yak-vony-pratsyuyut-i-chomu-vony-efektyvni sun-shop.com.ua http://https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady grim.in.ua www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi http://https://gazeta.sebastopol.ua/chomu-obraty-bi-led-linzy-3-dyuyma-dlya-vashogo-avto http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad www.vps.com.ua https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad